Güncel Yazılar

Kürsü

Kürsü köşesinde düşüncemizi zenginleştiren, karşıt düşüncede olsa bile katkı sağlayan, belki daha az emekle yaratılmış, belki ihtiyatsız ama kayda değer iddiası olan yazılara yer veriyoruz. İlgililerin katkısına açığız.

Güncel Sayı


 
TvP88Kapak
 
MARKSİZM

ve ARKEOLOJİ

İlkel Komünizm Tartışmaları

İlkel Komünizm Tartışmaları Üzerine  U.Töre Sivrioğlu

Savaşın Kökenine Dair Arkeolojik Bir İnceleme  Kemal Baş

Prehistorik Toplumlarda Eşitlik ve Sosyal Yapı Üzerine
Birinci Tartışma

Heval Bozbay, Kemal Baş, Buse Vurdu, Nevin Ferhat, U. Töre Sivrioğlu

Prehistorik Toplumlarda Eşitlik ve Sosyal Yapı Üzerine
İkinci Tartışma
 Sidar Gündüzalp ve U. Töre Sivrioğlu
 
Anlatmanın Başka Bir Yolu:

Arkeolojide Marksist Perspektifler Matthew Spriggs

Üst Paleolitik Devrim'i Açıklamak  Antonio Gilman

Marksizm, Tarihöncesi ve İlkel Komünizm  Dean J. Saitta

Eşitlikçi Toplumlar  James Woodburn

Alternatif Arkeolojiler ve Praksis  Randal McGuire

İlkel Komünizm ile Geleceğin Komünizmi Arasında  Metin Kayaoğlu

 
 

KIŞ 2023   

Güncel Sayı


 
TvP88KapakMARKSİZM

ve ARKEOLOJİ

İlkel Komünizm Tartışmaları

İlkel Komünizm Tartışmaları Üzerine  U.Töre Sivrioğlu

Savaşın Kökenine Dair Arkeolojik Bir İnceleme  Kemal Baş

Prehistorik Toplumlarda Eşitlik ve Sosyal Yapı Üzerine
Birinci Tartışma

Heval Bozbay, Kemal Baş, Buse Vurdu, Nevin Ferhat, U. Töre Sivrioğlu

Prehistorik Toplumlarda Eşitlik ve Sosyal Yapı Üzerine
İkinci Tartışma 

 Sidar Gündüzalp ve U. Töre Sivrioğlu

Anlatmanın Başka Bir Yolu:

Arkeolojide Marksist Perspektifler Matthew Spriggs

Üst Paleolitik Devrim'i Açıklamak  Antonio Gilman

Marksizm, Tarihöncesi ve İlkel Komünizm  Dean J. Saitta

Eşitlikçi Toplumlar  James Woodburn

Alternatif Arkeolojiler ve Praksis  Randal McGuire

İlkel Komünizm ile Geleceğin Komünizmi Arasında  Metin Kayaoğlu

 

KIŞ 2023