Güncel Yazılar

Kürsü köşesinde düşüncemizi zenginleştirebileceği düşünülen yazılar, karşıt düşüncede olsa bile düşünsel zemine katkı sağlayacağı değerlendirilen yazılar, daha az emekle yaratılmış, ihtiyatsız denebilecek ama önemli iddiası olan yazılar yer alıyor. İlgililerin katkısına açığız.

Kürsü

Güncel Sayı


 
 
UKRAYNA KRİZİ ve LENİNİZM
Rusya: Yeni Bir Emperyalist Güç mü? ● Aleksandr Buzgalin, Andrey Kolganov ve Olga Baraşkova 
Kissinger: “Ukrayna Savaşı için Verilecek 'Uygun bir Tarihsel Örnek Yok'" ● Bernhard Zand 
Okay Deprem: “Rusya Kendini Savunuyor” ● Jülide Yazıcı ve Eyüp Eser 
Kafkasya Krizinin Jeopolitiği Üzerine ● Garbis Altınoğlu 
Güçlü Halkaların Çekişmesi: Jeopolitikanın Savaşı ● Süleyman Yılmaz Bulduruç 
Emperyalist Askeri Hümanizm Karşısında Moskova ● Eyüp Eser 
İdeolojik Hegemonya ve İşgal Altında Bilinçler ● İsmail Güney Yılmaz 
 
FELSEFE, KÜLTÜR ve POLİTİKA 
Bilim, Felsefe ve Beynin İşleyişi Üzerine ● Vedat Düşküner 
Althusser ve Foucault, 1970-1975 ● Warren Montag 
Konjonktür Düşüncesi ve Devrimci Siyaset ● Remzi Korkmaz 
Tarih Üzerine Bir Deneme ● Ali Ekber Kaypakkaya 
Vang Heyrong’la Konuşmalar ● Mao Zedung 
Gramsci’nin İki Hapishanesi ● U. Töre Sivrioğlu 
Savunmamdır ● Metin Kayaoğlu 
Tvit’ler
 
 

BAHAR/YAZ 2022   

Güncel Sayı


 
UKRAYNA KRİZİ ve LENİNİZM
Rusya: Yeni Bir Emperyalist Güç mü? ● Aleksandr Buzgalin, Andrey Kolganov ve Olga Baraşkova 
Kissinger: “Ukrayna Savaşı için Verilecek 'Uygun bir Tarihsel Örnek Yok'" ● Bernhard Zand 
Okay Deprem: “Rusya Kendini Savunuyor” ● Jülide Yazıcı ve Eyüp Eser 
Kafkasya Krizinin Jeopolitiği Üzerine ● Garbis Altınoğlu 
Güçlü Halkaların Çekişmesi: Jeopolitikanın Savaşı ● Süleyman Yılmaz Bulduruç 
Emperyalist Askeri Hümanizm Karşısında Moskova ● Eyüp Eser 
İdeolojik Hegemonya ve İşgal Altında Bilinçler ● İsmail Güney Yılmaz 
 
FELSEFE, KÜLTÜR ve POLİTİKA 
Bilim, Felsefe ve Beynin İşleyişi Üzerine ● Vedat Düşküner 
Althusser ve Foucault, 1970-1975 ● Warren Montag 
Konjonktür Düşüncesi ve Devrimci Siyaset ● Remzi Korkmaz 
Tarih Üzerine Bir Deneme ● Ali Ekber Kaypakkaya 
Vang Heyrong’la Konuşmalar ● Mao Zedung 
Gramsci’nin İki Hapishanesi ● U. Töre Sivrioğlu 
Savunmamdır ● Metin Kayaoğlu 
Tvit’ler
 

 

 

BAHAR.YAZ 2022