Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu savaş bittiğinde sorun, Rusya’nın Avrupa’yla – ki her zaman istediği gibi – uyumlu bir ilişki mi kuracağı yoksa Avrupa sınırlarında bulunan bir Asya ileri karakolu mu olacağıdır. Ve bunun iyi bir tarihsel örnegi bulunmamaktadır.

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:16

Tarih Üzerine Bir Deneme

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 Bu aklın varacağı yer, asi” olan herkesin toplumsal huzuru bozmak”tan sorgusuz sualsiz tarihin çarmıhına gerilmesi olacaktır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu seçeneksizliğe ailemizden ilk itiraz edendi İbrahim. Gerçeklerle ütopyanın çatıştığı noktada, ayaklarını kendisini var eden topraklara sağlam basarak, “gerçek”lerin bir kader değil, değiştirilebilecek bir veri olduğunu gösterdi.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

71 Devrimci Hareketinin 50. yılındayız. Türkiye’nin devrimci tarihi bakımından tayin edici bir kopmanın yaratıldığı bu dönemin derslerini tutarlı ve devrimci bir şekilde edinmenin son derece önemli olduğuna kuşku yok. 71 devrimciliğini devrimci tutarlılıkla anlamak, bu dönemin öncesi olan 1960’lı yılların gelişmesini ve ardından ortaya çıkan 1974-80 devrimci kabarış yıllarını da devrimci tarihin konusu yapmanın kavranılacak halkasıdır.

Çarşamba, 27 Nisan 2022 14:22

Merdan Yanardağ’a Gerekli Bir Cevap

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Perşembe, 24 Mart 2022 13:45

Tarihin Meşum Nomenklatura’sı

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:09

Kulturkampf

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu iktidar cehaletin tahakkümünü örgütlemiştir, onunla örgütlemiştir. Tavandan tabana, tabandan da tavana bir yozluk, çıkarcılık, gerilik, rantiyecilik inşa edilmiş, ülke / toplum değiştirilmiş ve dönüştürülmüştür.

Page 1 of 8