Sayı 82
Marksist
politika anlayışı üzerine
Marksizmin Çapraz Politikası Metin Kayaoğlu
Ontoloji ve Post-Politika Süleyman Yılmaz Bulduruç
Marksist teoride güncel tartışmalar
Marx’ın Hindistan Yazıları Üzerine Tartışmalar Ulaş Töre Sivrioğlu
Cohen Bize Dil Hakkında Ne Söyler? Elif Nur Aybaş
Marksçı Sömürü Teorisinin Savunusu Paul Warren
Devrimci jeo-politika
İsmail Beşikçi, Karabağ ve Kürdistan’ın 5’inci Parçası Garbis Altınoğlu
Bolşevik Yenilgicilik ve Bugünkü Türkiye Metin Kayaoğlu
Mücadele ve kavramsallaştırma sorunları
Mevcut Konjonktür Üzerine Alain Badiou
Alaycı Kuşun Sayıklamaları Eyüp Eser
Kaypakkaya’nın mirası
Türklerin Kurtuluş Savaşı Üzerine – Seçmeler İbrahim Kaypakkaya
Sosyalizm deneyleri
Çin Sosyalizmini Keşfetmek Roland Boer
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’si Üzerine
Sunuş
Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Menkıbe’sini Yeniden Düşünmek: Giriş
Rıza Ekinler & Fikri Erkindik
Menkıbevî İmge ve Gerçek Metin Kayaoğlu
Ermeni Soykırımı ve Sol Tarihyazımı Muzaffer Kaya

Tvit’ler

 

KIŞ 2021