Metin Kayaoğlu

Metin Kayaoğlu

Çarşamba, 18 Nisan 2012 10:37

Felsefede Marksizmin Sonuşmaz Problemi

Pazartesi, 09 Nisan 2012 12:02

Özne, Bilim ve Marksizmin Gerilimleri

Pazartesi, 09 Nisan 2012 10:48

Ezilenler ve Marksizm

Metin Kayaoğlu

Aşağıdaki satırlarda, bütünlüğü içinde Marksizmin politika sektörünün zorunlu, kaçınılamayacak bazı öğeleri belirlenmeye çalışılacak. Bütünlüklü bir politika kavramlaştırması yapılmadığı gibi, eksik bırakılan veya yeterince işlenmemiş temaların da olması çok mümkün. Burada, Marksizmi donduran ve çok çeşitli kesimlere mensup okullu dar-Marksistlere ve Marksizmin 'sonrası'na geçmiş post-Marksistlere (ancak bunlar, adları yanıltmamalı, Marksist değiller) karşı Marksizmin zorunlu, yani teorik birtakım öncülleri savunulacak ve belirlenme gayreti içinde olunacaktır.

Page 12 of 12